Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Predmier
Lokalita
obec Predmier, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený v prvej polovici 19. storočia. Ide o dvojpodlažnú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom, v strede priečelia mierne vystupujúci rizalit, ktorý je zakončený trojhranným štítom. Priečelie je delené kordónovou a zakončené podstrešnou rímsou. Bočné fasády sú hladké. Miestnosti sú kryté dreveným trámovým stropom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Fotogaléria
Kaštieľ Predmier foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Predmier foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Predmier foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Predmier foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Predmier foto © Imrich Kluka 12/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 535.
Bibliografia
www.predmier.sk
GPS
49.198732, 18.531709
49°0 11' 55.44", 18°0 31' 54.15"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk