Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Predmier - Kostol sv. Gallusa opáta
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Predmier, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1799 na mieste staršieho sakrálneho objektu. Veža je renesančná z čias okolo roku 1600. Ide o jednoloďový kostol so segmentovým uzáverom presbytéria, k nemu (na severnej strane) pristavanou sakristiou a s predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté segmentovou klenbou. Loď má tri polia pruskej klenby. Na západnej strane stojaca predstavaná veža zostala zo staršej stavby. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Vstupný portál pod vežou má pozostatok ranorenesančnej prútovej profilácie. [1] Veža, kedysi zakončená ihlanom, má barovú laternovú baňu, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
 

V obvodovom múre kostola sú zamurované náhrobné kamene zo 16. a 17. storočia. Náhrobná doska Juraja Hrabovského s postavou rytiera s mečom a s erbom pochádza z roku 1585. Náhrobný kameň z roku 1615 má plytký reliéfny erb. [2]
 

Hlavný oltár so stĺpovou architektúrou má obraz sv. Gallusa od A. Zallinegera z roku 1799. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia, drevená, na parapete s rokajovou ornamentikou. Klasicistická krstiteľnica je z obdobia okolo roku 1800. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza gotický kalich z 15. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 535.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 535.
Bibliografia
www.predmier.sk
GPS
49.196819, 18.528807
49°11'48.6"N 18°31'43.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk