Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Preseľany - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Preserany
Lokalita
obec Preseľany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v 18. storočí. Uvádza sa aj rok 1804. Upravená bola v 19. storočí. Ide o menší sakrálny objekt s mierne zaobleným oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. Fasády sú členené lizénami. Priečelie má pilastre a polkruhový barokový štít. Vežička je zakončená ihlancom. [1]
 

Oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia. V ústrednom výklenku je súsošie Metercie. Lavice sú zo začiatku 19. storočia. Na chóre s dreveným parapetom sa nachádza obraz sv. Rodiny z 19. storočia. [2]
 

Zvon z roku 1817 bol uliaty K. Filgraderom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na rohu cintorína.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 537.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 537.
GPS
48.454275, 18.098408
48°27'15.4"N 18°05'54.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk