Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Preseľany nad Ipľom (Šahy) - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šahy, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1810 – 1820 na starších základoch. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou na západnom priečelí. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy spočívajú na nástenných pilastroch. [1] Fasády lode sú členené lizénovým rámovaním a termovými oknami.
 

Hlavný oltár tvorí závesný obraz Povýšenia sv. Kríža z konca 19. storočia. Bočný oltár (ktorý už neexistuje) bol z druhej polovice 19. storočia v historizujúcom slohu. Kamenná krstiteľnica je renesančná z konca 16. storočia s kolkovým driekom, lupienkovou kupou a medeným vekom. Kazateľnica bola empírová zo začiatku 19. storočia. Socha Sedembolestnej Panny Márie je baroková z polovice 18. storočia. Plastika Krstu Krista je klasicistická, drevená zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza dva drevené rokokové svietniky z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 537.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 537.
Bibliografia
www.sahy.sk
GPS
48.070591, 18.911639
48°04'14.1"N 18°54'41.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk