Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Caraffova väznica
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorogotická stavba zo začiatku 16. storočia, zakončujúca budovu dnešnej mestskej radnice. Ide o jednu z mála zachovaných gotických pamiatok v Prešove. [1]
 

Budova bola postavená v rokoch 1504 - 1509 na pozemku člena mestskej rady maliara Petra Molera, ktorého dom na Hlavnej ulici mesto odkúpilo a adaptovalo na mestskú vináreň. Budova slúžila vinárni ako skladisko sudov a iného príslušenstva pravdepodobne až do konca 17. storočia, ale v archívnych záznamoch z roku 1530 sa spomína tiež ako jedna z prešovských väzníc, a to vďaka svojej blízkosti pri mestskej radnici. [2]
 

Stavba dostala pomenovanie počas Prešovských krvavých jatiek v roku 1687, keď na základe nespravodlivého súdu cisárskeho generála Antónia Caraffu z Neapola (1642 - 1693) bolo na námestí pri evanjelickom kolégiu potupne popravených 24 uhorských zemanov a mešťanov. Jedna z prešovských mučiarní, ktoré dal Caraffa zriadiť kvôli výsluchom obvinených, sa nachádzala aj v podzemných priestoroch dnešnej radnice, ktorá vtedy tvorila s budovou jeden architektonický celok. Obete Caraffovho súdu v nej však nikdy väznené neboli. Svoje meno dostala budova asi až neskôr, možno podľa jej charakteristického tvaru. [3]
 

Podľa niektorých písomných zmienok boli v objekte uschovávané kontrolné mestské miery a váhy, istý čas sa tu nachádzala mestská zbrojnica. V druhej polovici 19. storočia v ňom bola mestská väznica. [4]
 

Od začiatku 20. storočia sa budova začala využívať na archivovanie mestských písomností, s jedinou prestávkou, a to počas druhej svetovej vojny, pretože koncom roka 1944 bol celý archív mesta Prešov, kvôli vojnovým udalostiam a blížiacemu sa frontu, presunutý do Opavy. [5]
 

V rokoch 1955 - 1956 sa uskutočnili adaptačné práce a celková úprava vnútorných priestorov, aby mohli slúžiť pre Mestský archív v Prešove. [6]
 

Caraffova väznica je typická svojím historickým vzhľadom s dvoma mohutnými piliermi. Priečelie je ukončené vysokým stupňovitým štítom. Vstup do prízemnej časti objektu umožňovala dodnes zachovaná brána, nachádzajúca sa medzi dvoma piliermi. Vedľa nej bol v minulosti priestranný vchod do dvora. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Prešov – Caraffova väznica (č. ÚZPF 1440/2) - architektonicko-historický výskum (doplnkový) - rok 2007. Autorka: PhDr. Darina Petranská. [8]
 

V rokoch 2010 - 2011 prebehla rekonštrukcia Caraffovej väznice. Rekonštrukcia bola financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ.

Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta. Jarková ulica - Floriánova ulica.
Fotogaléria
Prešov - Caraffova väznica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Caraffova väznica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Caraffova väznica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Caraffova väznica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Caraffova väznica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Caraffova väznica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Caraffova väznica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Caraffova väznica foto © Viliam Mazanec 6/2014
Poznámky
[1] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 2006. s. 77.
[2] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 77 - 78.
[3 - 7] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 78.
[8] www.pamiatky.sk (4.5.2023)
Bibliografia
www.presov.sk
GPS
48.996922, 21.238774
48°059'48.9"N 21°014'19.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk