Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Meštiansky dom (Hlavná 86)
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Prešov – dom meštiansky Hlavná 86 (č. ÚZPF 3256/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autorka: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
www.presov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk