Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Radnica
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Radnica stredovekého Prešova stála na inom mieste. Bola postavená južne od farského kostola, niekde na mieste dnešného parku s pomníkom Červenej armády ako samostatne stojaca dvojpodlažná kamenná budova. V priebehu 17. storočia ju richtár a mestská rada z neznámych dôvodov, asi pre poškodenie počas požiarov, opustili a presťahovali sa do objektu, ktorý slúži ako radnica aj v súčasnosti. Presná podoba tejto radnice nie je známa, zachoval sa z nej iba kamenný mestský erb z prvej polovice 16. storočia, sekundárne umiestnený v portále neskoršej radnice. [1]
 

Nová budova radnice bola v stredoveku honosným meštianskym domom. Začiatkom 16. storočia ju pod vedením kamenárskeho majstra Jána Brengyszeyna prebudovali na mestskú vináreň a takto slúžila skoro dve storočia. Z gotiky sa zachovalo iba niekoľko architektonických fragmentov v interiéroch, portál a neskorogotické ostenie na prízemí. V druhej polovici 16. storočia bola vináreň rozšírená o prístavbu nad uličným priechodom a renesančne upravená. Interiér zaklenuli renesančnými klenbami a stavbu ukončili štítkovou atikou. [2]
 

Po neskorších prestavbách sa z renesančnej podoby zachovali klenby a niekoľko renesančných ostení. Dôkladná prestavba sa odohrala po požiari v roku 1768. Ukončená bola v roku 1788. Objekt dostal neskorobarokovú podobu s charakteristickým priečelím s vysokými oknami a balkónom. Posledná prestavba prebehla po veľkom požiari v roku 1887. Vtedy nadstavali druhé poschodie a v novobarokovom slohu upravili strechu budovy. [3]
 

Do novších slovenských dejín sa objekt zapísal v roku 1919. Po obsadení mesta a veľkej časti východného Slovenska maďarskou Červenou armádou bola 16. júna 1919 z balkóna budovy vyhlásená Slovenská republika rád. Od roku 1945 tu sídlil metský národný výbor a po roku 1990 mestský úrad. Súčasťou radnice je mohutná stavba, priliehajúca k nej z Jarkovej ulice, nazývaná Caraffova väznica. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta na Hlavnej ulici.
Fotogaléria
Prešov - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014Prešov - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014
Poznámky
[1 - 2] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 2006. s. 59.
[3] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 59 - 60.
[4] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 60.
Bibliografia
www.presov.sk
GPS
48.997297, 21.239892
48°059'50.3"N 21°014'23.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk