Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Rímskokatolícky farský úrad
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Štvorosová jednopodlažná budova s vysokou atikou, postavená na začiatku 17. storočia. Prestavaná bola v roku 1780. Asymetricky umiestnená vstupná chodba má po strane široké schodište na poschodie a renesančný portál. Miestnosti sú zaklenuté renesančnými a neskorobarokovými klenbami. Nad vstupným portálom je rokajová kartuša s letopočtom 1780. Poschodie je členené lizénami so štukovým ružovým úponkom. Nad oknami je rokajová štuková ornamentika. V strede fasády je reliéf sv. Mikuláša v rokajovej kartuši. Priečelie zakončuje vysoká atika členená pilastrami a v jej strede je reliéf Božieho oka. Objekt má pultovú strechu so stredným žľabom a dvorovú fasádu s trojuholníkovými štítmi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý. Sídli v nej rímskokatolícky farský úrad.
Prístup
Stojí na Hlavnej ulici, oproti chrámu sv. Mikuláša.
Fotogaléria
Prešov - Rímskokatolícky farský úrad foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Rímskokatolícky farský úrad foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Rímskokatolícky farský úrad foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Rímskokatolícky farský úrad foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Rímskokatolícky farský úrad foto © Viliam Mazanec 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 544.
Bibliografia
www.presov.sk
GPS
48.997955, 21.239267
48.997955,21.239267
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk