Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Šarišská galéria
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História
Šarišská galéria [1] bola založená v roku 1956 ako Krajská galéria v Prešove. Súčasný názov nesie od roku 1991. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku. Výstavnú činnosť začala v roku 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia v severnej časti hlavného námestia. V roku 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 8O-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve (Hlavná 49), ktorá má po rekonštrukcii ponúkať stále expozície Umenie regiónu 15. - 20. storočia. Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. storočia. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. storočia (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. stor. Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. storočia (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a z prvej polovice 20. storočia (M. Kurth, E. Rákoši, J. Törok, J. Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia druhej polovice 20. storočia systematicky doplňovaná aj dielami súčasných umelcov. [2]
 

Galéria rozvíja pestrú výstavnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Na salónoch s medzinárodnou účasťou umožňuje zaujímavé stretnutia v spolupráci s domácimi i zahraničnými galériami a autormi. Od roku 1991 v Malej výstavnej sieni so samostatným vstupom prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov a pod. V 90. rokoch 20. storočia sprístupnila výstavný priestor “Suterén”. V bývalej mestskej hradobnej priekope spolu s mestom realizuje tzv. Záhradu umenia – v súčasnosti je tu osadených 6 sôch, ktoré vznikli na 2 ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia. [3]

Kontakt
Šarišská galéria
Hlavná 51
080 01 Prešov

Zložky galérie
Výstavné priestory na Hlavnej 51
Malá výstavná sieň a Suterén na Hlavnej 53
Prízemie na Hlavnej 51 a 53
Prístup
Šarišská galéria sídli na Hlavnej ulici 51 v Prešove. [4]
Fotogaléria
Prešov - Šarišská galéria  foto © Viliam Mazanec 3/2012Prešov - Šarišská galéria  foto © Viliam Mazanec 3/2012Prešov - Šarišská galéria foto © Viliam Mazanec 3/2022Prešov - Šarišská galéria foto © Viliam Mazanec 3/2022Prešov - Šarišská galéria foto © Viliam Mazanec 3/2022
Poznámky
[1] Jej súčasným zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a je galériou s krajskou pôsobnosťou – metodickým centrom pre galérie rôznych zriaďovateľov v PSK. www.sgpresov.sk (14.8.2013)
[2 - 4] www.sgpresov.sk (14.8.2013)
Bibliografia
HREBÍČKOVÁ, Marta: Galéria s nezvyčajným profilom. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 3, s. 20 - 24.
www.sgpresov.sk
www.presov.sk
GPS
48.996393, 21.240949
48.996393, 21.240949
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk