Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Súsošie Immaculaty
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Podľa latinského nápisu ho postavili v roku 1751. [1] Na tomto mieste stálo od marca do septembra 1687 popravisko prešovského krvavého súdu. Práve tu dali jezuiti v roku 1751 z nie celkom jasných dôvodov (pravdepodobne aby vykorenili tradíciu Prešovských jatiek a protestantských martýrov) postaviť súsošie Immaculaty. Väčšinu peňazí na stavbu (1200 zlatých) odkázal v závete mešťan Ján Rudiger Feigenbuz, ďalšie darovali grófky Csáky a Pethö. [2]
 

Pieskovcové súsošie v podobe trojdielneho podstavca so sochami štyroch svätcov je dielom neznámeho umelca. Kazulové orámované plochy v strednej časti nadstavca vypĺňajú reliéfy. Dominantu diela tvorí pozlátená socha Madony s dieťaťom, korunou a žezlom. Kedysi boli pozlátené aj niektoré časti jej šiat. Z pôvodných sôch na podstavci sa dodnes zachovali iba plastiky sv. Mikuláša a sv. Jána Nepomuckého. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Silne poškodené a zvetrané súsošie reštauroval v roku 1967 košický sochár Vojtech Löffler. [4] Posledná rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1995 - 1997. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie Immaculaty foto © Viliam Mazanec 8/2014
Poznámky
[1] URBANOVÁ, Norma: Prešov. Pamiatková rezervácia. Bratislava: Tatran, 1986. s. 73.
[2] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 2006. s. 71 - 72.
[3 - 4] URBANOVÁ, Norma: Prešov. Pamiatková rezervácia. s. 73.
[5] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 72.
Bibliografia
www.presov.sk
GPS
48.999424, 21.239391
48.999424,21.239391
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk