Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Súsošie sv. Róchusa
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Autorom pieskovcového súsošia je Šimon Griming, ktorý v roku 1734 vytvoril pre františkánsky kostol aj štyri pieskovcové plastiky svätcov - Róchusa, Floriána, Františka a Antona. Pieskovcové súsošie sv. Róchusa bolo v rokoch 1730 - 1733 umiestnené na voľnom priestranstve pred kostolom, kde vytvára samostatnú a príťažlivú sochársku kompozíciu. [1]
 

Súsošie bolo úplne dokončené, a vlastne aj zrenovované až v roku 1795. Ďalšia renovácia súsošia sa uskutočnila v roku 1843. Na nárožiach trojbokého podstavca súsošia sv. Róchusa sa nachádzajú neveľké sochy troch svätcov, a to sv. Sebastiána, sv. Antona Paduánskeho a sv. Jána Nepomuckého. V bohato členenom stĺpe je štylizovaná jaskyňa so spiacou sv. Rozáliou a na jeho vrchole stojí postava sv. Róchusa. Súsošie bolo ohlodávané časom a v 20. storočí aj poškodené. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Jeho obnova, presnejšie vytvorenie vernej kópie, bola ukončená v roku 1993 zároveň s obnovou františkánskeho kostola. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí pred františkánskym kostolom, ktorý sa nachádza v centre mesta.
Fotogaléria
Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014Prešov - Súsošie sv. Róchusa foto © Viliam Mazanec 8/2014
Poznámky
[1] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 2006. s. 89 – 90.
[2 - 3] ŠVORC, Peter et al.: Sprievodca po historickom Prešove. s. 90.
Bibliografia
www.presov.sk
GPS
48.996116, 21.243691
48.996116, 21.243691
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk