Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prestavlky - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prestavlky, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1896. Obnovený a zmenený bol v roku 1930. Jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, ktorá je členená kordónovou rímsou a má ihlancovú strechu. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
 

Interiér je krytý betónovým kazetovým stropom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 538.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 538.
Bibliografia
www.prestavlky.sk
GPS
48.586210, 18.757957
48°35'10.4"N 18°45'28.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk