Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
prevét
rôzne vybavená stredoveká toaleta najčastejšie vo forme arkierawww.pamiatkynaslovensku.sk