Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pribeník
Iný názov
Majláthovský kaštieľ
Lokalita
obec Pribeník, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ, ktorý dala postaviť rodina grófa Majlátha. Pôvodne išlo o jednopodlažnú stavbu z roku 1789, ktorú v roku 1899 nadstavali, rozšírili a úplne prestavali v duchu historizujúcej architektúry. Kaštieľ je dvojpodlažná budova na pôdoryse písmena U. [1] Stredný rizalit v záhradnej a dvorovej fasáde je členený pilastrami so štylizovanými, bohato dekoratívnymi hlavicami a ukončený atikou s mrežou. Celé prízemie je bosované a členia ho jednoduché pozdĺžne okná, nad ktorými sa rustika zalamuje. Poschodie, oddelené od prízemia kordónovou rímsou, má tiež pozdĺžne okná, ale so zaoblenými rohmi s profilovanými šambránami, v supraporte s rímsami, po stranách s motívmi volútovej ornamentiky. K jednému z priečelí, ktoré ukončuje neskorobaroková atika, patrí terasa, prístupná kruhovým schodišťom. [2] Miestnosti majú rovné stropy, len v jednej na prízemí je korýtková klenba. Ku kaštieľu sú pripojené hospodárske budovy, situované do dvora ako predĺženie bočných rizalitov hlavnej stavby, čím vzniká hlboký čestný dvor. [3] K hlavnej budove bola pristavaná malá kaplnka Panny Márie, ktorá má pozdĺžny pôdorys a polygonálne ukončenie. Fasády kaplnky členia lizény a polkruhovo ukončené okná, po stranách s volútami. Jej rovný strop zdobia štukové ornamenty. Vnútorné zariadenie kaplnky je neoslohové z konca 19. storočia (hlavný oltár s obrazom Panny Márie, organ a kazateľnica) s výnimkou klasicistickej oltárnej architektúry so stĺpmi, ktorá pochádza z prvej polovice 19. storočia. Strecha je valbová, nad stredným rizalitom čiastočne manzardová, nad kaplnkou sedlová s vežičkou. Hlavné priečelie je orientované do parku, z ktorého je objekt prístupný voľným schodišťom v teréne a terasou pred objektom. [4]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Upravovali ho po roku 1950. Kaštieľ prešiel v rokoch 2007 – 2008 veľkorysou rekonštrukciou (24, 5 milióna korún).
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Od roku 1962 v kaštieli sídli Stredná odborná škola. Park je udržiavaný a prežíva tu tradícia chovu koní, založená J. Majláthom. Škola má nový jazdecký areál, v ktorom sa každoročne konajú dostihy.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Pribeník zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - moderná prístavba (20. storočie) foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - park foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - park foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - kaplnka foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - kaplnka foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - kaplnka foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - kaplnka v popredí foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - kaplnka foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - kaplnka foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - kaplnka foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Pribeník - kaplnka foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 564.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 164.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 564 - 565.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 164 - 165.
Bibliografia
www.pribenik.sk
GPS
48.390230, 22.006363
48°0 23' 24.83", 22°0 0' 22.91"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk