Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pribeník - vodojem
Lokalita
obec Pribeník, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Vodojem postavený pre účely kaštieľa v roku 1896. V minulosti mal ozdobnú strechu so štyrmi hlavami levov, štyrmi chrličmi, držiakom na vlajku a letopočtom vzniku stavby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Historický objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 10237/3.

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky nie je dobrý.
Prístup
Stojí v areáli kaštieľa.
Fotogaléria
Pribeník - vodojem foto © dobová pohľadnica, prelom 19. a 20. storočia (www.facebook.com/photo/?fbid=136510184656648&set=a.132371805070486 (5.3.2023))Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013Pribeník - vodojem foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] www.facebook.com/photo/?fbid=136510184656648&set=a.132371805070486 (5.3.2023)
Bibliografia
www.pribenik.sk
GPS
48.390802, 22.006487
48°23'26.9"N 22°00'23.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk