Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pribeta - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Perbete
Lokalita
obec Pribeta, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1784 - 1786 ako tolerančný bez veže. V prvej polovici 19. storočia bol rozšírený kolmou loďou a predstavanou klasicistickou vežou. Pôvodne obdĺžnikový sieňový priestor dostal po rozšírený pôdorys trojramenného kríža. Nový priestor je oddelený dvoma vysokými kanelovanými stĺpmi. V každom ramene je drevený chór s kazetovaným parapetom. Vonkajšia úprava je klasicistická s lizénovým členením. [1] Veža je krytá vysokou ihlancovou strechou.
 

Vyznanie protestantskej cirkvi v Pribete zapustilo korene už v polovici 16. storočia a sprvu sa bohoslužby odbavovali v starom kostole. V rušných časoch 17. storočia bola obec jedno obdobie čisto kalvínska, keď mali veriaci vlastné drevené oratórium. Po zrušení tunajšej ev. ref. fary v roku 1718 (bol vyhnaný kňaz a školmajster), chodili kalvíni na bohoslužny do Modrán. Až po vydaní Tolerančného patentu v roku 1781 aj kalvíni mohli slobodne vyznávať svoju vieru. Vo dvore Istvána Beseho bolo postavené drevené oratórium a v rokoch 1784 - 1786 bol postavený murovaný tolerančný kalvínsky kostol (teda bez veže a mimo intravilánu obce). V roku 1787 bola pri kostole postavená zvonica s dvoma zvonmi, v roku 1820 k nim pribudol tretí. V roku 1835 bol interiér objektu upravovaný (kazateľnica, lavice, chóry), v roku 1841 bola postavená jeho veža a v roku 1840 bol kostol rozšírený kolmou prístavbou západnej orientácie. V tomto stave okrem menších opráv sa kostol zachoval dodnes. [2]
 

V kostole sú tri drevené protestantské empory. Klasicistická kazateľnica s rezonančnou strieškou pochádza z obdobia prvej stavby, neskôr bola obnovovaná. Na stene kostola je osadená pamätná tabuľa 400 ročného výročia reformácie cirkvi. Stôl Pána z červeného mramoru bol vyrobený k 100. výročiu založenia kalvínskeho cirkevného zboru kamenárom Józsefom Müllerom zo Süttö. Krstiteľnicu z červeného mramoru bola vyrobená v roku 1937. Malý zvon bol odliaty v Pešti v roku 1787, stredný a veľký zvon v roku 1922. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 565.
[2 - 3] www.pribeta.sk (11.10.2016)
Bibliografia
www.pribeta.sk
GPS
47.897418, 18.319234
47°53'50.7"N 18°19'09.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk