Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pribeta - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Perbete
Lokalita
obec Pribeta, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená v roku 1762 na mieste pustovne. Menší sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom a strešnou vežičkou zakončenou ihlancom. Interiér má rovný strop. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. [1] V priečelí sú v hornej časti dve niky.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína obraz Madony z roku 1763 v barokovom ráme, na maľbe pripevnené strieborné barokové korunky a hviezdy, polopostavu Madony s oblečeným dieťaťom, ktorá je obklopená oblakmi a hlavičkami anjelov, barokový krucifix z roku 1730, voľné obrazy Posledná večera a Ukrižovanie od M. Komáromikovej z roku 1857. [2]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu. Okolo kaplnky je moderná Kalvária.
Prístup
Stojí juhozápadne od obce. Nachádza sa extraviláne obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 565.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 565.
Bibliografia
www.pribeta.sk
GPS
47.888795, 18.297962
47°53'19.7"N 18°17'52.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk