Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Príbovce - Kúria Benickovcov
Lokalita
obec Príbovce, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Ranorenesančná dvojpodlažná kamenná bloková stavba z polovice 16. storočia. Upravená bola v rokoch 1637, 1701 a 1766. Mala trojtraktovú dispozíciu s centrálnou sieňou s ranorenesančným kamenným portálom a schodiskom. Miestnosti prvého podlažia boli zaklenuté valenými klenbami s lunetovými výsečami s hranami upravenými do hrebienkov, druhé podlažie malo trámové stropy. Fasády mali rytú a maľovanú výzdobu, okná kamenné šambrány s maľovanými paspartami a renesančnými mrežami. [1]
 

Pre zlý stavebno-technický stav ju v rokoch 1965 – 1966 asanovali. [2]
 

Išlo o jednu z najstarších kúrií v Turci. Jej staviteľom bol pravdepodobne Mikuláš Benický. [3]

Poznámky
[1 - 3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. s. 437.
GPS
49.000194, 18.881635
49°00'00.7"N 18°52'53.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk