Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pribylina - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol postavený v rokoch 1901 – 1902 podľa projektu známeho architekta Michala Milana Harminca na mieste dreveného chrámu z roku 1812. Vymaľovali ho v roku 1927 podľa návrhov J. Hálu. Jednoloďový kostol s polygonálnym oltárnym zakončením, predstavanou vežou, pristavanými vchodmi a sakristiou. Má členitú neorománsku fasádu s typickým oblúčikovým vlysom na lodi aj na veži a polkruhovo ukončenými oknami. [1] Exteriér dopĺňajú dekoratívne oporné piliere. Veža je krytá vysokým ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie s oltárom, kazateľnicou, krstiteľnicou, lavicami a dreveným chórom je pseudohistorické, podané v secesnom chápaní, z obdobia výstavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 566.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 566.
Bibliografia
www.pribylina.sk
GPS
49.095251, 19.797097
49°05'42.9"N 19°47'49.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk