Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pribylina - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v roku 1910 na mieste staršieho dreveného kostola. Jednoloďový sakrálny objekt menších rozmerov s presbytériom, stavaný ako kaplnka bez veže. Na vstupnom priečelí je volútový štít. [1] Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Hlavný oltár je rokokový z roku 1765, ľudová rezbárska práca na spôsob barokových stĺpových oltárov s plastikami svätcov a s ústredným vysokým reliéfom sv. Kataríny Alexandrijskej. Bočný oltár je krídlový, upravený začiatkom 17. storočia s premaľovaním a doplnením oltára, retardujúceho prvky neskorogoticko-renesančné. V skrini medzi ranobarokovými stĺpmi stojí socha Madony gotického typu. Na krídlach znútra sú obrazy štyroch evanjelistov, zvonka pašiový cyklus. Na predele je obraz Kladenia Krista do hrobu. Oltár je unikátnou ukážkou umenia druhej polovice 16. storočia v úprave zo začiatku 17. storočia. Kazateľnica s obrazmi evanjelistov je z druhej polovice 17. storočia. Krstiteľnica je rokoková, rustikalizovaná z druhej polovice 18. storočia. Kalich je z roku 1766. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína aj fragment dverí ambitového oltára s obrazom sv. Petra apoštola z druhej polovice 17. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 566.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 566 - 567.
Bibliografia
www.pribylina.sk
GPS
49.095804, 19.797700
49°05'44.9"N 19°47'51.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk