Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
priečelie - fasáda
stena budovy, na ktorú sa sústreďuje pohľadwww.pamiatkynaslovensku.sk