Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Priekopa - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Priekopa, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1913. Historizujúci sakrálny objekt s prvkami románskej a neskorobarokovej architektúry. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, ktorá na priečelí vytvára mierny rizalit. Interiér je zaklenutý dvojitou valenou klenbou, ktorá je priereze trojpásová. V polygonálnom uzávere sú trojpásové okná, v lodi uprostred trojité združené neorománske okno so stĺpikmi. Veža je členená nárožnými pilastrami, kordónovou a podstrešnou rímsou s terčíkmi. Jej architektonické členenie opakuje východoslovenskú klasicistickú úpravu veži. [1] Zakončená je barokovou cibuľovitou strechou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 568.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 568.
GPS
48.750349, 22.273471
48°45'01.3"N 22°16'24.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk