Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prietrž - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Prietrž, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol postavený v roku 1906 podľa plánov významného architekta Michala Milana Harminca. Ide o sakrálny objekt na pôdoryse rovnoramenného kríža s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý krížovými rebrovými klenbami. Vmurované empory v troch ramenách kríža majú drevenú poprsnicu. Fasáda s plasticky dekorovaným vstupným portálom je upravená neorománsky. Veža je zakončená ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je pseudorománske. Súpis pamiatok z roku 1968 uvádza, že sa v sakristii nachádza barokový obraz (časť oltára z katolíckeho kostola) Zoslanie Ducha svätého z 30. rokov 18. storočia v akantovom ráme s maľovanými medailónmi a postavami Mojžiša a Árona, vo vrchole sv. Trojica. rám od rezbára J. Kroužku, s ktorým uzavrela cirkev zmluvu na dodanie vyrezávaného oltára v roku 1736. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 568.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 568.
Bibliografia
www.obecprietrz.sk
GPS
48.672341, 17.445744
48°40'20.4"N 17°26'44.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk