Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prietržka - Kostol sv. Rozálie (sv. Alžbety)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prietržka, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol, malých rozmerov, postavený v roku 1832. Rozšírený bol v roku 1944. Jednoduchá pozdĺžna stavba, pozostávajúca z pozdĺžnej lode, pristavanej sakristie a polkruhového apsidálneho uzáveru. Priestory sú zaklenuté valenými klenbami s lunetou. Fasáda je členená klasicistickými polkruhovými oknami a lizénami, odstupňovanými farebne. Priečelie je zakončené štítom, z ktorého vyrastá malá vežička. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Súpis pamiatok z roku 1968 uvádza v sakristii obraz sv. Alžbety, ľudovú maľbu zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Prietržka - Kostol sv. Rozálie (sv. Alžbety) foto © Ľuboš Repta 10/2017Prietržka - Kostol sv. Rozálie (sv. Alžbety) foto © Ľuboš Repta 10/2017Prietržka - Kostol sv. Rozálie (sv. Alžbety) foto © Ľuboš Repta 10/2017Prietržka - Kostol sv. Rozálie (sv. Alžbety) foto © Ľuboš Repta 10/2017Prietržka - Kostol sv. Rozálie (sv. Alžbety) foto © Ľuboš Repta 10/2017Prietržka - lurdská jaskyňa pri kostole foto © Ľuboš Repta 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 568.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 568 - 569.
Bibliografia
www.prietržka.sk
GPS
48.809597, 17.194853
48°48'34.5"N 17°11'41.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk