Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prílepy (Zlaté Moravce) - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola iba kaplnka postavená v rokoch 1763 – 1767, ktorú rozšírili na kostol v roku 1957. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou. Loď má rovný strop. Fasády sú hladké. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom Povýšenia sv. Kríža je od maliara J. Tomku z roku 1939. Epitaf z roku 1767 je z červeného mramoru. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 471.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 471.
Bibliografia
www.proc.sk
GPS
48.36146, 18.42303www.pamiatkynaslovensku.sk