Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
privilégiá
potvrdené výsadywww.pamiatkynaslovensku.sk