Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Proč - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Lokalita
obec Proč, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1925 so secesnou aplikáciou pseudohistorických slohových tvarov gotiky a východoslovenského klasicizmu. Bol to menší jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom a nad štítovým priečelím situovanou hranolovitou strešnou vežičkou. Interiér mal rovný strop bez detailov. Na fasáde kostola sa uplatňovali hrotité okná (s pásovou šambránou a klenákmi), ktoré mali v parapetoch predimenzované gutty. Medzi oknami rustikované lizénami. Štítové priečelie bolo zakončené veľkým trojhranom, pod ktorým bol slepý pseudogotický oblúčikový vlys. Vstupný portál mal štukovú archivoltu. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádzalo z čias stavby. [2]
 

Podľa iného zdroja postavili malý kostol v roku 1922 v centre, v srdci dediny, zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Pri kostole stála drevená zvonica. Kostol svojou kapacitou nestačil pre veriacich. a preto po Nežnej revolúcii sa v roku 1991 rozhodli postaviť nový sakrálny objekt. Základný kameň požehnal pápež sv. Ján Pavol II. na letisku vo Vajnoroch pri Bratislave. Bolo to 22. apríla 1991. V tom istom roku zbúrali starý kostol a na jeho mieste postavili nový, moderný s dostatočnou kapacitou pre veriacich z Proča a okolia, zasvätený Sedembolestnej Panny Márii. Dokončený bol v roku 1992. [3]
 

Najstarším zachovaným artefaktom v Proči a celej farnosti je zvon z roku 1729. [4]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 573.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 573.
[3 - 4] www.farnostpusovce.sk/proc (30.5.2022)
Bibliografia
www.proc.sk
GPS
49.094478, 21.392703
49°05'40.1"N 21°23'33.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk