Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prochot - Kostol sv. Matúša evanjelistu
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Prochod
Lokalita
obec Prochot, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1792. Prebudovaný bol v roku 1829 a 1950. Jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom, zaklenutým kupolovitou klenbou. Loď má rovný strop. Vonkajšia architektúra je hladká, nad štítovom priečelím kedysi členeným stredným rizalitom bola strešná vežička. [1] V súčasnosti má objekt modernú predstavanú vežu, ktorá je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je historizujúce z prvej polovice 20. storočia. V interiéri je malá drevená Pieta, ľudová drevorezba z druhej polovice 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína neskorobarokový kalich z druhej polovice 18. storočia a vo veži malý gotický zvon z roku 1443 s minuskulovým nápisom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 573.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 573.
Bibliografia
www.prochot.eu
GPS
48.608875, 18.707091
48°36'31.9"N 18°42'25.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk