Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
profánny
svetský, necirkevnýwww.pamiatkynaslovensku.sk