Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prosačov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prosačov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1842 v retardovanom slohu východoslovenských kostolov s barokovými prvkami. Renovovaný bol v rokoch 1924 – 1925. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Pri vstupnom portáli má malú stavanú predsieň s romantickou štítovou fasádou, vo výklenku ktorej je obraz sv. Trojice. Nad polkruhovo zakončeným oknom veže bol letopočet 1842 datujúci stavbu. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Veža je krytá vysokou, akousi predlženou baňatou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z čias renovácie kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 574.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 574.
GPS
49.042577, 21.534738
49°02'33.3"N 21°32'05.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk