Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pruské - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Pruské, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Park vznikol okolo roku 1787. [1] Podľa iného zdroja samotné založenie parku je možné odhadnúť na polovicu 19. storočia, keď sa do kaštieľa natrvalo presťahovala rodina Gustáva Königsegga. [2]
 

Zveľaďovanie parku a plochy, ktorá patrila ku kaštieľu, ustrnulo približne po roku 1920 pod odchode posledných majiteľov. Park a záhrada severozápadne od kaštieľa boli v druhej polovici 20. storočia rozparcelované, postavili tam základnú školu. Zo zázemia parku sa dodnes zachoval iba objekt oranžérie, ktorá stojí západne od kaštieľa. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je .... ?
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (3.2.2020)
[2 - 3] ZVAROVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš: Kaštieľ v Pruskom. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 2, s. 45.
Bibliografia
www.obecpruske.sk
GPS
49.029257, 18.209410
49°01'45.3"N 18°12'33.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk