Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pruské - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Pruské, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančno-baroková budova postavená v druhej polovici 17. storočia. Upravená bola v roku 1760. Opravili ju v 19. a 20. storočí. Je to dvojpodlažná bloková stavba obdĺžnikového pôdorysu a trojtraktovej dispozície so stredným priechodom, z ktorého odbočuje schodište, vedúce na poschodie. V miestnostiach na prízemí sú valené klenby so segmentovými lunetami , na poschodí obnovené trámové stropy. Baroková fasáda bola kedysi členená maľovaným lizénovým rámom. Na fasáde sa pod omietkou nachádza sgrafitové kvádrovanie. V oknách sú barokové mreže, nad vchodom je dvojitý erb patróna. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Pruské - Rímskokatolícka fara foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 574.
Bibliografia
www.obecpruske.sk
GPS
49.026374, 18.210391
49°01'35.0"N 18°12'37.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk