Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prusy - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prusy, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Prvá zmienka o kostole v Prusoch je z roku 1639, kedy mali Prusy ešte samostatnú faru. Kostol bol zasvätený sv. Štefanovi – uhorskému kráľovi. Akými zmenami kostol prešiel nie je zdokumentované. [1]
 

Dnešný kostol v obci je moderná stavba z roku 1939 inšpirovaná domácou renesančnou a klasicistickou tradíciou. V roku 1939 bol starý kostol zbúraný a s pomocou občanov obce Prusy začala výstavba nového kostola. Hlavným organizátorom tohto krásneho diela bol Juraj Brcko – učiteľ na miestnej škole. Základný kameň nového kostola posvätil prezident slovenského fašistického štátu Dr. Jozef Tiso, vtedajší správca farnosti Bánovce nad Bebravou. Kostol bol v roku 1946 zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. [2]
 

Ide o jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria a s vežou asymetricky pristavanou k bočnej fasáde lode. Priestory majú rovný strop. Fasády sú hladké, loď má polkruhovo ukončené okná. Priečelie je vybavené murovaným štítom. [3] Veža je krytá ihlancom.
 

Na hlavnom oltári je obraz sv. Cyrila a Metoda od R. Zaťku z roku 1947. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

K najväčším rekonštrukčným zásahom patrí oprava elektroinštalácie a vybudovanie elektrického kúrenia v roku 1970 a s odstupom času v roku 1998 prestavba elektrického kúrenia na plynové. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.prusy.sk (14.7.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 577.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 577.
[5] www.prusy.sk (14.7.2016)
Bibliografia
www.prusy.sk
GPS
48.759191, 18.261942
48°45'33.1"N 18°15'43.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk