Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pstriná - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pstriná, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaný kostol postavený po roku 1906 (1930?). Jednoloďový objekt s polygonálnym zakončením presbytéria, riešený v štýle sakrálnych stavieb východného Slovenska z čias rokov 1810 – 1820. [1] Veža je vstavaná, krytá barokovou baňou.
 

Vnútorné zariadenie súčasné so stavbou, niektoré predmety pochádzajú zo starého dreveného kostola, postaveného v roku 1777 a zbúraného po roku 1920. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 578.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 578.
GPS
49.309390, 21.749243
49°18'33.8"N 21°44'57.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk