Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Púchov - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Púchov, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka bola postavená okolo roku 1880 v novobarokovom slohu ako jednoloďová sakrálna stavba s dvoma vežičkami. Jej vybudovanie inicioval Florián Augustín Balogh (1821 - 1898), ktorý pôsobil na miestnej fare ako rímskokatolícky kňaz v rokoch 1846 - 1898. Známy je i ako slovenský historik, priekopník a propagátor moderného hospodárstva a ovocinárstva, či spoluzakladateľ Spolku Sv. Vojtecha. F. A. Balogh je v kaplnke aj pochovaný so svojimi rodičmi a bratom. Na jej výstavbu bol údajne využitý materiál zo zničeného hornokočkovského kostola, ktorý sa nachádzal pri dnešnom cintoríne.
 

V minulosti kaplnka slúžila pohrebným sprievodom na ceste k cintorínu ako zastavenie na krátku modlitbu pri absencii domu smútku. Za kultúrnu pamiatku bola vyhlásená 7. novembra 1963 na základe rozhodnutia evidovaného Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky s označením SKK ONV P. BYSTRICA 70/63. Leží na parcele s číslom 1258. Kaplnka bola naposledy otvorená po viac ako 60. Rokoch - 29. mája 2015, a to pri príležitosti Noci kostolov.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v mestskej časti Horné Kočkovce.
Poznámky
Text: Mgr. Pavol Makyna, PhD.
GPS
49.116060, 18.329450
49°06'57.8"N 18°19'46.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk