Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Púchov - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Púchov, okres Púchov, Trenčiansky kraj
Bibliografia
www.puchov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk