Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pukanec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Pukanec, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v rokoch 1929 - 1930 (iné zdroje uvádzajú rok 1935?) podľa projektu architekta M. Zoubka. Sieňový priestor s rovným stropom a s murovanou emporou z troch strán interiéru. [1]
 

Oltár na čelnej stene je postavený z travertínu, s dekorom mramorových dosiek Desatora. Oltárny obraz Zmŕtvychvstanie namaľoval štiavnický rodák Edmund Gwerk. [2] Zo starého oltára predošlého kostola zostal obraz Poslednej večere, neskorobarokový z čias okolo roku 1790. Krstiteľnica je klasicistická z konca 18. storočia. [3]
 

Pri výstavbe kostola boli zbúrané dve budovy z obdobia klasicizmu - tolerančný evanjelický kostol, ktorý stál v areáli ev. a. v. farského úradu, mimo hradieb mesta a lekáreň, bývalá hlavná strážnica, „Hauptwache“, ktorá stála na mieste terajšieho chrámu. Bola to prízemná klasicistická budova s výrazným portikom neseným štyrmi dórskymi stĺpmi. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Pozoruhodné dielo architektonickej moderny stojí v strede námestia, vhodne zakomponované do jeho rámca. [5]
Fotogaléria
Pukanec - Evanjelický kostol foto © Miloslav Bahna 9/2017Pukanec - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Novotný 2/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 582.
[2] www.pukanec.sk (14.7.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 582.
[4 - 5] www.pukanec.sk (14.7.2016)
Bibliografia
www.pukanec.sk
GPS
48.352533, 18.720780
48°21'09.1"N 18°43'14.8"E



www.pamiatkynaslovensku.sk