Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pukanec - Radnica
Lokalita
obec Pukanec, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická budova z polovice 18. storočia postavená na staršom jadre. Dvojpodlažný objekt trojtraktovej dispozície na obdĺžnikovom pôdoryse s päťosovým priečelím, ktoré po roku 1945 upravili. Strecha je manzardová. V miestnostiach sú krížové klenby s hrebienkami a valené s lunetami. Na chodbe sa nachádza reliéf z niekdajšej levickej brány s nápisom z roku 1732. [1]
 

Pukanec mal od tridsiatych rokov 14. storočia zriadenú banskú komoru. Urburu vyberal v Pukanci komorský gróf. Doložený je z roku 1345 Kadold a okolo roku 1433 Michal. Dôležitou inštitúciou bol banský súd. Jeho kompetencie boli široké. Udeľoval oprávnenia na ťažbu a všetko čo s ňou súviselo. Rozhodoval aj vo všetkých sporných záležitostiach. Z archívov sú od 16. storočia známe mená banských majstrov, ktorí vykonávali tiež funkciu banských sudcov. V Pukanci sa banský súd podľa Maximiliánovho banského poriadku zriadil v roku 1752. Jeho sídlom bola nová budova „Berggericht“, dolná časť terajšej radnice s klenbami a zasadacou sieňou. V zasadacej sieni sú na klenbách fresky a mestský erb zo zbúranej dolnej (levickej) brány. Súčasná podoba objektu vznikla po jej rozšírení pre potreby mestského úradu v rokoch 1783 - 1786. Kompetencie banského súdu v Pukanci prebral v roku 1788 substitučný banský súd v Novej Bani. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Námestie mieru 11.
Fotogaléria
Pukanec - Radnica foto © Miloslav Bahna 9/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 581.
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Pukanec (26.9.2018)
Bibliografia
www.pukanec.sk
GPS
48.352308, 18.720630
48°21'08.3"N 18°43'14.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk