Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pukanec - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Pukanec, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový stĺp z druhej polovice 18. storočia. Na polygonálnom nahor sa zužujúcom pilieri s kompozitnou hlavicou je umiestnené súsošie sv. Trojice. Na báze skladajúcej sa zo štyroch podstavcoch stoja sochy sv. Sebastiána, Urbana, Rócha a Mikuláša. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pred evanjelickým kostolom.
Fotogaléria
Pukanec - Trojičný stĺp foto © Patrik Kunec 7/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 582.
Bibliografia
www.pukanec.sk
GPS
48.352426, 18.721007
48°21'08.7"N 18°43'15.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk