Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rača (Bratislava)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený v prvej polovici 18. storočia. Ide o dvojpodlažný dvojkrídlový objekt priechodného typu. Má šesťosovú fasádu, barokový pilastrový portál s polkruhovou archivoltou s vázami, pásikmi a akantovou ornamentikou. Okrem niekoľkých miestností na prízemí s valenou klenbou so segmentovými lunetami má interiér rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 208.www.pamiatkynaslovensku.sk