Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rača (Bratislava) – Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Dolný kostol
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1937. Vznikol pri cintoríne, ako náhrada zrušenej erdödyovskej kaplnky, ktorá stála na námestí ako súčasť „Kúrie“. V roku 1756 grófka Terézia Esterházy, manželka grófa Juraja Erdődyho, sudcu kráľovskej kúrie, darovala kaplnku rímskokatolíckej cirkvi pre farnosť v Rači (Račišdorf), ktorá slúžila až do roku 1935, kedy bola po rokoch vyjednávania a rokovaniach (1931 – 1935) odpredaná obci pre stavbu „Nového obecného domu“. [1]
 

Obec poskytla náhradný pozemok na cintoríne a za obnos získaný z predaja bývalej kaplnky sa 13. júla 1936 začalo so stavbou nového kostola, ktorý projektoval architekt František Krížik, račiansky rodák. Vzhľadom na novú výstavbu v obci, kde už vtedy stálo asi 300 nových domov, mal kostol slúžiť predovšetkým pre novobudovanú časť Rače. Zámer pri projekte bol taký, aby sa v budúcnosti mohol kostol rozšíriť prístavbou až pre 1 000 ľudí. [2]
 

Podľa niektorých odborníkov ide o projekt známych bratislavských architektov Fridrich Weinwurma (1885 - 1942) a Ignác Vécseia (1885 - 1944) z rokov 1936 - 1937. Znalec histórie Rače p. Ľudovít Havlovič vo svojej monografii uvádza, že autorom je račiansky rodák, architekt František Krížik. Kostol navrhol v duchu funkcionalizmu. [3] Posviacka kostola sa uskutočnila 27. júna 1937. [4]
 

Kostol má podobu trojloďovej baziliky s rovnou strechou. Interiéru dominuje rošt železobetónovej konštrukcie. Plochý strop má štvorcové rozmerné kazety. Presbytérium je pravouhlo ukončené. Presvetlenie kostola je riešené formou združených, rastrovaných okien v hornej okennej stene. Nízka hranolová veža je umiestnená asymetricky, strecha s krížom na vrchole veže je položená na jednoduchých stĺpoch. Veža je zakončená otvorenou zvonicou. [5]
 

Sakrálny objekt zaujme svojou čistotou a umeleckou skratkou, je príkladom prostej funkcionalistickej architektúry. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova kostola sa uskutočnila v roku 1968, 1970, 1977 a v rokoch 1991 – 1996, kedy bol osadený aj nový oltár. [7]
 

Koncom augusta v roku 2006 sa upravovalo sanktuarium: boli odstránené betónové panely s hrantami na kvetináče a Bohostánok bol premiestnený do stredu čelného panela. Úpravami sa zvýšil priestor v sanktuáriu pre asistenciu. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri cintoríne. Detvianska ulica.
Poznámky
[1 - 2] www.raca.fara.sk/index.php/farnost/kostoly-a-stavby/dolny-kostol (16.10.2021)
[3] www.muop.bratislava.sk/ (16.10.2021)
[4] www.raca.fara.sk/index.php/farnost/kostoly-a-stavby/dolny-kostol (16.10.2021)
[5 - 6] www.muop.bratislava.sk/ (16.10.2021)
[7] www.raca.sk/pamiatky/ (16.10.2021)
[8] www.raca.fara.sk/index.php/farnost/kostoly-a-stavby/dolny-kostol (16.10.2021)
GPS
48.21053, 17.15582www.pamiatkynaslovensku.sk