Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rača (Bratislava) - kúria (Námestie Andreja Hlinku 3)
Iný názov
Koloničova kúria
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Budova má tvar písmena L, je dvojpodlažná. Hlavný vstup je cez prejazd osadený v pravej krajnej časti uličného krídla. Nemá suterén, iba jednopriestorovú zapustenú pivnicu približne pod podjazdom. Priestory prvého nadzemného podlažia sú radené aditívne so vstupmi z ulice, alebo z dvora, všetky sú zaklenuté valenými klenbami a valenými klenbami s lunetami. Na druhé nadzemné podlažie sa ide z prejazdu širokým schodiskom, priestory sú plochostropné. Fasáde dominuje vstupný portál. [1]
 

Najstaršiu časť objektu tvorí trojpriestorová jednopodlažná, na parcele šírkovo situovaná kamenná architektúra, pôvodne asi s drevenými trámovými stropmi a so zachovaným kamenným portálom. Pravdepodobne v 17. storočí pristavali na západnej strane jednotraktové dvorové krídlo, trojpriestorové, nepodpivničené. Najstarší objekt nadstavali o podlažie a k jeho východnej strane pristavali nezaklenutý prejazd do dvora. Nové dvorové krídlo malo hospodársku funkciu. V 17. storočí kúriu vlastnila rodina Koloničovcov. [2]
 

Uličné krídlo rozšírili v druhej polovici 18. storočia pristavaním dvorového traktu a západné dvorové krídlo nadstavali o jedno podlažie. Objekt sa zmenil na vidiecku barokovú kúriu, ktorej fasáda nie je známa. Na konci 18. storočia nadobudol objekt dnešný rozsah a podobu. Za dvorovým krídlom urobili prejazd vedúci na parcelu, na konci ktorého vzniklo nové široké jednoramenné schodisko, na uličnej fasáde osadili kamenný portál s dekoratívnymi vázami. Po roku 1861 zrušili staršiu luiséznu fasádu s ponechaním portálu, upravili a zväčšili okenné otvory. Touto stavebnou úpravou sa architektonicky vývoj kúrie skončil. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kúria bola obnovená na začiatku 21. storočia. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý.
Prístup
Námestie Andreja Hlinku č. 3. Historický objekt je súčasťou zástavby severozápadnej časti námestia. [5]
Fotogaléria
Rača (Bratislava) - kúria (Námestie Andreja Hlinku č. 3) foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) - kúria (Námestie Andreja Hlinku č. 3) foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) - kúria (Námestie Andreja Hlinku č. 3) foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) - kúria (Námestie Andreja Hlinku č. 3) foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) - kúria (Námestie Andreja Hlinku č. 3) foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) - kúria (Námestie Andreja Hlinku č. 3) foto © Jana Lacková 3/2017
Poznámky
[1 - 5] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 149.
GPS
48.213955, 17.151749
48°12'50.2"N 17°09'06.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk