Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rača (Bratislava) – Zichyho kúria
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne baroková kúria bola postavená niekedy v druhej polovici 18. storočia. Patrila rodine Zichyovcov, ktorých erb je na fasáde nad vstupným portálom. Budova je dvojpodlažná, obdĺžnikového pôdorysu a dvojtraktová. Reprezentuje častý typ dedinskej kúrie priechodného typu. Z barokovej stavby sa zachoval vstupný portál a klenby v interiéri. Pri úpravách v druhej polovici 20. storočia došlo k výraznému zásahu do uličnej fasády a k strate umelecko-remeselných detailov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Bratislava-Rača - kúria, tzv. Zichyho kúria (č. ÚZPF 696/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Od roku 1855 až dodnes, keď je v majetku cirkvi, slúži ako škola. [3]
Prístup
Alstrova ulica 171. Stojí v severovýchodnej časti ulice.
Fotogaléria
Rača (Bratislava) – Zichyho kúria  foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) – Zichyho kúria  foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) – Zichyho kúria  foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) – Zichyho kúria  foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) – Zichyho kúria  foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) – Zichyho kúria  foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) – Zichyho kúria  foto © Jana Lacková 3/2017Rača (Bratislava) – Zichyho kúria  foto © Jana Lacková 3/2017
Poznámky
[1] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 148.
[2] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
[3] SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 148.
GPS
48.212740, 17.149096
48°12'45.9"N 17°08'56.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk