Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radava - Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radava, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z 18. storočia, postavený na základoch staršej gotickej sakrálnej stavby. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou lunetovou a sakristia hrebienkovou klenbou. Loď je krytá troma poliami pruskej klenby dosadajúcej na rímsové hlavice vtiahnutých pilierov. Priestor pod chórom a vežou je zaklenutý plackami. Pod loďou sa nachádza krypta rodiny Dórovcov, v ktorej je asi päť truhiel. Fasády boli kedysi členené lizénovým rámovaním. [1] Na priečelí sú dve niky s plastikami sv. Petra a Pavla. Veža so skosenými hranami má zvonovitú prilbu dosadajúcu na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Kostol sv. Petra v Radave sa prvýkrát spomína v roku 1319 a potom v zoznamoch pápežských vyberačov daní z roku 1332. Pôvodná stavba bola postavená v gotickom slohu zrejme na mieste staršieho románskeho kostola. Kostol bol viackrát prestavaný, hlavne keď ho niekoľkokrát zničili Turci. V rokoch 1542 – 1550 bolo okolie kostola prebudované na protiturecké refúgium. Malý kostol mal rovnako širokú loď a presbytérium s polygonálnym uzáverom, ktoré oddeľoval víťazný oblúk. Múry starej stavby pred zánikom na konci 17. storočia spevňoval rad oporných pilierov. [2]
 

V roku 1767 na základoch Kostola sv. Petra bol postavený kostol, ktorý už bol ale zasvätený sv. Duchovi. Dal ho postaviť Štefan Motesiczky z pravej tehly vypálenej v neďalekej tehelni. V kostole bol hlavný oltár s obrazom sv. Ducha a apoštolov. Pri klasicistických úpravách stavby bola na konci 18. storočia postavená veža, ktorá čiastočne vystupuje zo štítového priečelia. Neskôr v nej boli tri zvony. Veľký, štvorfuntový zvon sv. Ducha, bol uliaty v roku 1813 zvonolejárom Františkom Knoblochom v Banskej Bystrici. Menší, dvojfuntový zvon Panny Márie bol v roku 1816 uliaty u zvonolejára Jozefa Chritellyho v Banskej Bystrici. Nakoľko pukol, bol v roku 1899 preliaty zvonolejárom Fratiškom Walserom v Budapešti. Malý jednofuntový zvon – umieračik sv. Pavla apoštola bol uliaty v roku 1813. Zvony kostolu daroval zemepán Pavol Motesiczky s manželkou Máriou Annou Bossányi. [3]
 

V roku 1887 bola vykonaná oprava kostola. V roku. 1891 bol vymaľovaný interiér objektu. Zlatník Beránek pozlátil oltár, kazateľnicu a skrine v sakristii, sumu za tieto práce vyplatil Mikuláš Dóra. Novozámockému stolárovi bol predaný malý starý organ. 28. júla 1916 boli dva zvony zhabané na vojenské účely (odlievanie kanónov) a v roku 1918 vojsko zrekvirovala aj organové píšťaly. V roku 1925 bola obnovená a zosilnená veža kostola. 24. 9. 1981 boli odcudzené niektoré obrazy. [4]
 

V maľovanom stĺpovom oltári je olejomaľba Zoslanie sv. Ducha, ktorý viedenský maliar Franz Schön namaľoval okolo roku 1815. Pôvodný organ s peknou píšťalovou skriňou v roku 1891 vyrobila firma c. k. dvorných staviteľov organov bratov Riegerovcov v Budapešti a Jagersforf, dnes na chóri je harmónium vyrobené Júliusom Heinzom Zimmermannom v Lipsku. Vo veži boli zavesené tri zvony uliate v roku 1923 u bratov Fischerovcov v Trnave (sv. Ducha, Božského Srdca Ježišovho a sv. Jozefa), ktoré kostolu darovali Szergiusz a Edita Dórovci posvätené 23. 5. 1923 významným slovenským politikom a kňazom Andrejom Hlinkom za prítomnosti viac ako 6 000 veriacich. V roku 1928 najväčší zvon pukol a musel byť znovu uliaty bratmi Fischerovcami v Trnave. Bol na ňom nápis: „Zvon obetovali veľkodušne rím. kat. veriaci. v obci Rendva r. 1928. Najsladšie srdce Ježišové, buď našú spású“. Dnes je vo veži zavesený len malý zvon – umieračik z roku 1923. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1956 – 1957 bol osadený nový krov, omietnuté obvodové múry a vyhotovená nová kopula veže. Po skončení stavby nového kostola bola časť zariadenia tohto kostola prenesená do novej budovy. Rekonštrukcia bola opäť vykonaná v rokoch 1980 – 1986, ale pamiatka bola zbavená viacerých architektonických detailov. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne, ktorý sa nachádza neďaleko obce.
Fotogaléria
Radava - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 8/2018Radava - Kostol sv. Ducha (informačná tabuľa na múre objektu) foto © Ľuboš Repta 8/2018Radava - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 8/2018Radava - Kostol sv. Ducha (reliéf na veži s motívom Ducha svätého) foto © Ľuboš Repta 8/2018Radava - Kostol sv. Ducha (plastika sv. Petra) foto © Ľuboš Repta 8/2018Radava - Kostol sv. Ducha (plastika sv. Pavla) foto © Ľuboš Repta 8/2018Radava - Kostol sv. Ducha foto © Ľuboš Repta 8/2018Radava - Kostol sv. Ducha (detail veže) foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 6.
[2 - 6] https://www.radava.sk/pamiatky-v-obci.html (6.9.2019)
Bibliografia
www.radava.sk
GPS
48.097654, 18.291694
48°05'51.6"N 18°17'30.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk