Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radimov - Kostol sv. Zuzany
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radimov, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1732 – 1734. Upravovaný bol v 19. storočí. Pozdĺžna stavba, skladajúca sa z polygonálneho presbytéria, lode a predstavanej veže, zaklenutá krížovými klenbami a valenou lunetovou klenbou. Fasáda je členená lizénovým rámom. Veža s veľkými zvukovými oknami bola kedysi členená nárožnou vodorovnou pásovou rustikou. Vstup má kamenné ostenie s volútami, nad ním v nike je ľudová socha Piety zo začiatku 19. storočia. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 6.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 6.
Bibliografia
www.radimov.sk
GPS
48.751500, 17.196120
48°45'05.4"N 17°11'46.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk