Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radoľa (Koscelisko) - stredoveký kostol
Lokalita
obec Radoľa, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
Bibliografia
SAMUEL, Marián – MAJERČÍKOVÁ, Danka – FURMAN, Martin: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 4, s. 2 - 8.
www.radola.skwww.pamiatkynaslovensku.sk