Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radoma - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radoma, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1792 – 1797 Náboženským fondom, pravdepodobne podľa projektu staviteľov Komory. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou severnou sakristiou a do západného štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na nástenné pilastre. Exteriér je zabezpečený novšími opornými piliermi z roku 1874. Západné priečelie je riešené s ohľadom na dominantu veže, ktorej hmotu zdôrazňuje miernym, horizontálnym rustikovaným rizalitom na štítovom poli, zakončeným okrúhlym oknom a konkávne profilovanými krídlami. Voľne vystupujúci hranol veže je nad štítom členený nárožnými pilastrami a terčíkovou podstrešnou rímsou. Veža je zastrešená barokovou baňou s laternou. [1]
 

Hlavný oltár ambitový z obdobia prechodu rokoka do klasicizmu ukazuje určité rustikalizovanie rezbárskych foriem. Uprostred má oltárny obraz Ružencovej Panny Márie. Bočný oltár sv. Anny z konca 18. storočia má obraz svätice v klasicistickom ráme, ale rezbárske detaily sú ešte rokokové, vrátane postranných polofigúr jezuitských svätých. Kazateľnica je klasicistická s rokajmi a festónmi z čias stavby kostola. Kamenná krstiteľnica, s letopočtom 1681, i jej nádrž stoja na klasicistickej balustrovitej nohe bez pätky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 7.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 7.
Bibliografia
www.obecradoma.sk
GPS
49.198285, 21.566056
49°11'53.8"N 21°33'57.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk