Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radošina - Kaplnka sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radošina, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná kaplnka existujúca už v roku 1636. Zbarokizovali ju v 18. storočí. Je to malá sakrálna stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a rovným uzáverom. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s podkasanými lunetami. Fasády sú hladké, v priečelí s murovaným zalamovaným štítom so železným krížom a dvoma okrúhlymi okienkam. V nárožiach boli ešte v 60. rokoch 20. storočia zvyšky maľovaného sgrafita [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza objekt ako Kaplnku Panny Márie. V jej interiéri spomína votívny obraz Ružencovej Panny Márie z prvej polovice 19. storočia a sochu Ecce homo, ranobarokovú drevorezbu z konca 17. storočia. Súpis píše, že na priečelí v strede štítu sa nachádza zvon z roku 1768. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri vstupe do areálu kostola.
Fotogaléria
Radošina - Kaplnka sv. Kríža foto © Roman Hraška 9/2017Radošina - Kaplnka sv. Kríža foto © Jana Lacková 3/2022Radošina - Kaplnka sv. Kríža foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 8.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 8.
Bibliografia
www.radosina.sk
GPS
48.548971, 17.936106
48°32'56.3"N 17°56'10.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk