Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radošovce - Kaplnka sv. Stanislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radošovce, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka zo začiatku 19. storočia s prístavbami z konca 19. storočia. Dominantná malá centrálna stavba, zaklenutá veľkou kupolou. K centrálnemu priestoru je pristavané polkruhové presbytérium a na západnej strane pristavaná predsieň, ktorá je zároveň vežou. Na centrálnej stavbe sú termové okná, na predsieni lomené. Fasáda strednej časti je členená lizénami, priečelie má na nároží bosáž a je zakončené tympanónom. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. Obraz sv. Stanislava je z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Radošovce - Kaplnka sv. Stanislava foto © Ľuboš Repta 10/2017Radošovce - Kaplnka sv. Stanislava foto © Ľuboš Repta 10/2017Radošovce - Kaplnka sv. Stanislava foto © Ľuboš Repta 10/2017Radošovce - Kaplnka sv. Stanislava foto © Ľuboš Repta 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 9.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 9.
Bibliografia
www.radosovce.sk
GPS
48.774187, 17.271874
48°46'27.1"N 17°16'18.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk