Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radošovce - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Radošovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1762. Jednoloďová bežná cirkevná stavba s piliermi vstavanými v lodi, nesúcimi valenú lunetovú klenbu. Pred hlavnou fasádou je predstavaná veža so vstupným kamenným portálom. [1] Fasády sú členené lizénovým rámom a polkruhovo zakončenými oknami. Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je barokové z čias stavby kostola. Hlavný oltár má uprostred stĺpovej oltárnej architektúry, komponovanej do miernej konkávy, obraz sv. Anny, na bokoch sú sochy svätcov. Severný bočný oltár je klasicistický z konca 18. storočia. V strede pilastrovej architektúry je obraz sv. Jána Nepomuckého. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 9.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 9.
GPS
48.49356, 17.63932www.pamiatkynaslovensku.sk